từng bước: Cách đăng ký thành viên Free Fire next.member.garena ff

từng bước: Cách đăng ký thành viên Free Fire next.member.garena ff

next.member.garena ff: Trò chơi cung cấp tư cách thành viên hàng tuần và hàng tháng cho game thủ để cung cấp cho họ kim cương và các phần thưởng khác với giá rẻ hơn.

next.member.garena ff

Skins have become an essential part of every shooter game, like Garena Free Fire, as it improves the visual experience for the user. However, some skins also increase weapon stats. Apart from that, the game also features tons of interesting costume bundles, some awesome characters, and more.

Cách đăng ký thành viên Free Fire next.member.garena ff

Tư cách thành viên FF hàng tuần

Yêu cầu 60 kim cương mỗi ngày trong một tuần (tổng cộng 420 kim cương, cao hơn 211 phần trăm so với nạp tiền bình thường) Đặt lại mỗi ngày lúc 03:00 WIB sẽ nhận được biểu tượng thẻ VIP hàng tuần đặc biệt.

daosinhton ff garena com: steps to charge free fire diamonds

Tư cách thành viên FF hàng tháng

Nhận ngay AK-Gold Coated (30 ngày) Nhận ngay 100 kim cương sau khi mua
Yêu cầu 60 viên kim cương mỗi ngày trong một tháng (tổng cộng 1900 viên kim cương, cao hơn 238 phần trăm so với những lần nạp tiền thông thường) Đặt lại mỗi ngày với giá 03.00 WIB
Nhận biểu tượng thẻ VIP hàng tháng đặc biệt
Nếu bạn đăng ký cả hai tư cách thành viên, bạn sẽ nhận được huy hiệu S-VIP và nhận 120 kim cương mỗi ngày)